Toelichting: BKR Codering A, A1, A2, A3, A4, A5, H

Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een kredietovereenkomst worden in CKI weergegeven met de codes 'A' (van Achterstand) en bijzonderheidscodes. Heeft u weer aan uw betalingsverplichtingen voldaan - en loopt het contract nog - dan meldt de deelnemer een ‘H’ (van Herstel).

Bijzonderheidscodes

Naast de 'A' en de 'H' kennen wij nog vijf bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

  • Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

  • Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.

  • Code 3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

  • Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

  • Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Dit is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

  • Code H: Een BKR codering met een H-codering houdt in dat de betalingsachterstand is ingelopen de betreffende A-codering zal dan veranderen in een H-codering. Deze H-codering heeft beperkte consequenties.

In tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen geldt voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geen wachttijd. Registrerende partijen zijn niet verplicht u vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden.

Hoe lang staan uw gegevens geregistreerd?

Zodra u een krediet hebt afgesloten worden de gegevens van de overeenkomst vermeld in het CKI bij BKR. Vanaf dat moment bent u bekend bij ons. Dit blijft zo gedurende de gehele looptijd van het krediet. Is het krediet beëindigd? Dan krijgt u een einddatum, tevens gaat dan de bewaartermijn in. Uw gegevens blijven dan nog vijf jaar zichtbaar. Bij uw gegevens staat vermeld dat het een afgelopen krediet is en wanneer dit werd beëindigd. Uw gegevens verdwijnen automatisch uit het CKI als de bewaartermijn van vijf jaar is verstreken.

Restschuld en NHG. Hoe wordt dit geregistreerd?

Er is een restschuld ontstaan bij de verkoop van mijn huis en ik maak gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hoe wordt dit in het CKI bij BKR geregistreerd?

Wanneer een hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie (van de restschuld) indient bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, verstrekker van NHG), is de hypotheekverstrekker verplicht dit in het CKI te melden middels een hypotheekregistratie met een code 2. WEW beoordeelt dan deze declaratie van de kredietverstrekker. Als WEW de restschuld helemaal of gedeeltelijk uitbetaalt aan de kredietverstrekker, is de kredietverstrekker verplicht om een einddatum te plaatsen bij de hypotheekregistratie. WEW beoordeelt vervolgens of zij nog de gehele restschuld of een gedeelte ervan gaat vorderen bij u als consument. Als zij dit wel doen en u dus nog een bedrag terug moet betalen aan WEW, meldt WEW een nieuwe hypotheekregistratie met een code 2 en wordt de hypotheekregistratie van uw kredietverstrekker verwijderd. U heeft dan dus nog één lopende hypotheekregistratie met een code 2. Zodra de laatste betaling aan WEW heeft plaatsgevonden, meldt WEW een einddatum bij deze registratie. Vanaf deze einddatum blijven de gegevens vervolgens nog vijf jaar in ons systeem bewaard en worden daarna automatisch geschoond. Als u het bedrag niet terug hoeft te betalen aan NHG, melden zij niets in het CKI. U heeft dan één beëindigde hypotheekregistratie met een code 2 op uw naam (de oorspronkelijke registratie van de hypotheekverstrekker). Ook deze registratie blijft nog tot 5 jaar einddatum zichtbaar in ons systeem.

Voor inhoudelijke vragen over uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met de betreffende hypotheekverstrekker of met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker van NHG). Meer informatie kunt u ook vinden op http://www.nhg.nl