BKR Status Toets

Om een BKR Status Toets uit te voeren dient u gemachtigd te worden door uw relatie, via het BKR Machtigingsformulier consument, download hier>>.

Uw relatie dient het machtigingsformulier te ondertekenen.

Dit machtigingsformulier kunt u ook direct downloaden in uw Hypotheekbond account.

Brief 1: machtiging 1 persoon, download>>

Brief 2: machtiging met partner, download>>

Let op: u dient ingelogd te zijn in uw Hypotheekbond account.

Toelichting: status op basis van kleurcode

Groen

 • Groen - De consument is niet bekend bij BKR

 • Groen - Er is een lopende overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Groen - Er is een afgeloste overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Groen - Er is een lopend verzendhuiskrediet zonder achterstand en zonder bijzonderheid

 • Groen - Er is een afgelost verzendhuiskrediet zonder achterstand en zonder bijzonderheid

Oranje

 • Oranje- Consument is niet uniek gevonden in database (op basis van gebruikte NAW gegevens)

 • Oranje - De consument is onbereikbaar

 • Oranje - De consument is overleden

 • Oranje - Er is een lopende overeenkomst met een herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met tussentijds herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met bijzonderheid

 • Oranje - Er is een afgelost verzendhuiskrediet met achterstand

 • Oranje - Er is een afgelost verzendhuiskrediet met bijzonderheid

 • Oranje - Er is een beëindigde schuldregeling

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste hypotheek met een achterstand zonder preventieve betalingsregeling

 • Oranje - Er is een lopende hypotheek met een preventieve betalingsregeling

Rood

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met bijzonderheid

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met actuele achterstand

 • Rood - Er is een lopend verzendhuiskrediet met actuele achterstand

 • Rood - Er is een lopend verzendhuiskrediet met bijzonderheid

 • Rood - Er is een lopende schuldregeling

 • Rood - Er is een lopende overige obligo

 • Rood - Er is een beëindigde overige obligo

 • Rood - Er is een lopende hypotheek met een achterstand zonder preventieve betalingsregeling

 • Rood - Er is een lopende hypotheek met bijzonderheid zonder preventieve betalingsregeling

 • Rood - Er is een afgeloste hypotheek met bijzonderheid zonder preventieve betalingsregeling

TIP!

Is de uitslag van de BKR Status Toets Rood of Oranje dan raden wij u aan dat uw relatie een uitgebreide BKR toets opvraagt bij een bank bij u in de buurt. De kosten bedragen hiervoor € 4.95 per persoon, uw relatie ontvangt dan binnen 10 werkdagen de uitgebreide BKR toets op zijn huis adres.

Toelichting: status op basis van kleurcode maar nu per categorie

Status consument

 • Groen - De consument is niet bekend bij BKR

 • Oranje- Consument is niet uniek gevonden in database (op basis van gebruikte NAW gegevens)

 • Oranje - De consument is onbereikbaar

 • Oranje - De consument staat geregistreerd bij BKR als overleden

Status van het krediet - positieve contractsoort: (AK, RK, RN, RH, VK)

 • Groen - Er is een lopende overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Groen - Er is een afgeloste overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Oranje - Er is een lopende overeenkomst met een herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met tussentijds herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met bijzonderheid

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met bijzonderheid

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met actuele achterstand

Status van de overeenkomst Operational Auto Lease - Positieve contractsoort (OA)

 • Groen - Er is een lopende overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Groen - Er is een afgeloste overeenkomst zonder achterstand en bijzonderheid

 • Oranje - Er is een lopende overeenkomst met een herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met tussentijds herstelde achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met bijzonderheid

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met actuele achterstand

 • Rood - Er is een lopende overeenkomst met bijzonderheid

Status van het krediet - Negatieve contractsoort (HY, SR, RO):

 • Oranje - Er is een beëindigde schuldregeling

 • Oranje - Er is een afgeloste overeenkomst met achterstand

 • Oranje - Er is een afgeloste hypotheek met een achterstand zonder preventieve betalingsregeling

 • Oranje - Er is een lopende hypotheek met een preventieve betalingsregeling

 • Rood - Er is een lopende schuldregeling

 • Rood - Er is een lopende overige obligo

 • Rood - Er is een beëindigde overige obligo

 • Rood - Er is een lopende hypotheek met een achterstand zonder preventieve betalingsregeling

 • Rood - Er is een lopende hypotheek met bijzonderheid zonder preventieve betalingsregeling

 • Rood - Er is een afgeloste hypotheek met bijzonderheid zonder preventieve betalingsregeling

Uitleg geregistreerde coderingen

Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een kredietovereenkomst worden in CKI weergegeven met de codes 'A' (van Achterstand) en bijzonderheidscodes. Heeft u weer aan uw betalingsverplichtingen voldaan - en loopt het contract nog - dan meldt de deelnemer een ‘H’ (van Herstel).

Bijzonderheidscodes A, A1, A2, A3, A4, A5 en H

Naast de 'A' en de 'H' kennen wij nog vijf bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

 • Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

 • Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.

 • Code 3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

 • Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

 • Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Dit is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

 • Code H: Een BKR codering met een H-codering houdt in dat de betalingsachterstand is ingelopen de betreffende A-codering zal dan veranderen in een H-codering. Deze H-codering heeft beperkte consequenties.

In tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen geldt voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geen wachttijd. Registrerende partijen zijn niet verplicht u vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden.

Uitleg contractsoorten

RK: Doorlopend Krediet

Onder de soortcode RK vallen doorlopende kredieten. Dit zijn kredieten waarbij de betrokkene de mogelijkheid krijgt om binnen een vastgesteld limietbedrag geld op te nemen, zaken te kopen of diensten af te nemen. Het krediet heeft een limiet met een doorlopende dispositiemogelijkheid, met of zonder een aflossingsplan binnen de limiet. Hieronder vallen de winkelpassen, creditcards en doorlopende kredieten, maar ook de rekening-courantkredieten en limieten op betaalrekening voor niet-zakelijk gebruik.

 • Positieve registratie

 • Een limiet waarbinnen de klant kan opnemen of storten

 • Netto bedrag van minimaal € 500,- en maximaal € 100.000,-

 • Looptijd minimaal 3 maanden

 • Achterstand bij vast aflossingsplan na 60 tot 120 dagen

 • Achterstand wordt geregistreerd bij minimaal 60 en maximaal 120 dagen een overstand is van minimaal 10% van de limiet met een minimum van € 500,-

AK: Aflopend krediet

Een krediet met een vooraf vastgestelde looptijd waarbij de betrokkene een kredietsom in de vorm van geld, zaken en/of diensten ineens

Positieve registratie

 • Een vast aflossingsplan met theoretisch laatste aflossingsdatum. Slottermijn mogelijk met gelijke eerste aflossingsdatum en theoretisch laatste aflossingsdatum

 • Onder bepaalde voorwaarden restschuld hypotheek

 • Bruto bedrag (inclusief rente en kosten) van minimaal € 500,- en maximaal € 175.000,-

 • Looptijd minimaal 3 maanden

 • Achterstand na 60 dagen

HY: Hypotheek

Onder deze soortcode staan de negatieve ervaringen met betrekking tot ‘woninghypotheken’, ongeacht de rang van de hypotheek. Er is sprake van een woning hypotheek wanneer de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop of verbetering van de woning.

 • Negatieve registratie. Wordt gemeld met bijzonderheidscode A, 2, 3, 4 of 5

 • Achterstand na 120 dagen

 • Geen bedrag of limiet

 • Geen theoretisch laatste aflossingsdatum

 • De schuld heeft betrekking op een woning

RO: Overige obligo’s

Onder de soortcode RO vallen overige obligo's (verplichtingen). Hieronder vallen:

 1. Particuliere obligo’s verstrekt aan natuurlijke personen;

 2. Productieve (zakelijke) kredieten met rechtspersonen, waarvoor hoofdelijke aansprakelijkheid is ontstaan;

 3. MKB-borgsstellingregelingen;

 4. Onbetaalde borgstellingen. Het gaat hier om de borg die de deelnemer formeel tot betaling heeft aangesproken, maar die nalatig is in het nakomen van de verplichtingen die de borgstelling met zich meebrengt.

 • Negatieve registratie. Eerste aanmelding na 120 dagen achterstand met bijzonderheidcode A

 • Achterstand minimaal € 500,-, geen maximum

SR: Schuldregeling

Onder de soortcode SR valt zowel de schuldbemiddeling als de schuldsanering (saneringskrediet). Ook de onderzoeksfase waarin de leden van de NVVK vaststellen of de problematische schuldsituatie met een schuldregeling kan worden opgelost, wordt onder Schuldregelingen geregistreerd.

 • Positieve registratie

 • Schuldbemiddeling (zonder bedrag)

 • Saneringskrediet (met bedrag)

 • Gentlemen’s agreement van toepassing. Dit betekent dat er geen nieuw contract wordt verstrekt aan consumenten die een schuldregeling hebben.

 • Geen minimum, maximum is € 175.000,-

 • Theoretisch laatste aflossingsdatum

 • Achterstand na 60 dagen

VK: Verzendhuiskrediet

Overeenkomst verstrekt door een thuiswinkelorganisatie.

 • Negatieve registratie bij minimaal € 250,- en maximaal € 500,-

 • Positieve registratie bij minimaal € 500,- en maximaal € 175.000,-

 • Looptijd minimaal 2 maanden

 • Geen theoretisch laatste aflossingsdatum

 • Achterstand na 90 dagen