Aanmelden franchisenemer Hypotheker voor gebruik van de BKR Status Toets

Met de BKR Status Toets ontvangt u actuele indicatieve informatie over een eventuele registratie van een consument bij BKR. De BKR Status Toets geeft actuele indicatieve informatie of een consument bekend is bij BKR en of hij al dan niet actuele betalingsachterstanden heeft.

Wat heb ik eraan?
Met de uitkomst van de BKR Status Toets checkt u bijvoorbeeld of een consument u naar waarheid heeft geïnformeerd over zijn kredietstatus. Daarnaast geeft de BKR Status Toets richting aan het gesprek dat u met een consument heeft en wellicht aanleiding om de consument een gegevensoverzicht (‘eigen inzage’) te laten aanvragen voor het verkrijgen van de gedetailleerde kredietinformatie. U bespaart zich meerdere advies en bemiddelingsuren. 

Bovendien heeft de BKR Status Toets ook een preventieve werking. De wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt op grond van het privaatrecht dat een intermediair verplicht is
een advies te geven dat aansluit bij de persoonlijke situatie van de consument. Dit om krediet- en betalingsrisico’s te beperken.

Voor meer info lees de productbeschrijving, download>>

Kosten
  • Eenmalig € 195,- ex btw aansluitkosten, facturatie door het BKR
  • € 1,- per toets, facturatie door het BKR
  • Geen extra kosten door de Nationale Hypotheekbond
Aanvragen
Om gebruik te maken van de BKR Status Toets dient u als professioneel intermediair onderstaande 6 stappen eenmalig te doorlopen.  
  • Stap 1. Volledig ingevuld en rechtsgeldig (door een persoon die tekenbevoegd is) ondertekend ‘Aanvraagformulier inData’ download>>
  • Stap 2. Kopie geldig legitimatiebewijs ondertekenaar, tekeningsbevoegde.
  • Stap 3. Uittreksel KVK (niet ouder dan drie maanden), www.kvk.nl
  • Stap 4. Neem kennis van de Gebruikersvoorwaarden, download>> & de Gebruikershandleiding (inclusief tarievenlijst), download>>
  • Stap 5. Getekend formulier ‘Akkoordverklaring Indicator Definities’ download>>
  • Stap 6. Mail de ondertekende stappen 1,2,3,5 en 6 naar kcczakelijk@bkr.nl
Adresgegevens BKR
Dodewaardlaan 1
Postbus 6080
4000 HB Tiel
T 088 - 150 2600

Productmanager Hypotheker inzake BKR Status Toets
Pascale Prins
T: 010-2428837


Ontvangst persoonlijk certificaat
Na ontvangst van de door u verstuurde ondertekende formulieren en gevraagde bijlages beoordeeld het BKR uw aanvraag. Na akkoord van het BKR ontvangt u binnen 10 werkdagen uw persoonlijke afnemersnummer(correspondence ID), uw profielnaam en uw BKR certificaat.  

Activeren BKR Status Toets
Om de BKR Status toets te activeren logt u in de software van de Nationale Hypotheekbond, PortefeuilleSignalen, bij onderhoud vult u onder de titel BKR de gevraagde gegevens in en upload u uw certificaat. U kunt nu de BKR Status Toets gebruiken. 

Meer informatie
Neem contact op met de servicedesk van de Nationale Hypotheekbond.
T: 020-7582111LET OP: U DIENT ALLE DOCUMENTEN IN EEN KEER AAN TE LEVEREN! 
Indien u niet alle documenten in een e-mail verstuurd wordt u aanvraag door het BKR niet in behandeling genomen. 

https://sites.google.com/site/hypotheekbondbkr/aanvraag-bkr-status-toets/Hypotheekbond%20-%20BKR.png?attredirects=0

https://sites.google.com/site/hypotheekbondbkr/aanvraag-bkr-status-toets/BKR-%20Hypotheekbond.png?attredirects=0